The Labyrinth har ett starkt lag av rådgivare som ställs till kundernas förfogande. Stor politisk kompetens och erfarenhet, från ett brett politiskt spektra, kompletteras med expertis från näringsliv, media och akademi. För varje uppdrag sätter vi ihop en bra mix av rådgivare för att på bästa och effektivaste sätt nå de gemensamt uppsatta målen.