The Labyrinth verkar inom hela Public Affairs-fältet och har särskilda kunskaper och erfarenheter inom följande sektorer:

Hållbar stadsutveckling

The Labyrinth har en stark position inom sektorn Hållbar stadsutveckling. Med stort kunnande och ett brett kontaktnät stödjer vi våra uppdragsgivare i bygg- och fastighetsbranschen i kontakterna med lokala, regionala och nationella myndigheter och beslutsfattare. Med hållbar och hög tillväxt i fokus erbjuder vi strategisk rådgivning kring vad som bör göras, var det bör göras, hur det bör göras och tillsammans med vem det bör göras. Allt för att på ett snabbt och effektivt sätt nå resultat. Vi vill bidra till att det byggs mer, bättre och hållbart!

 

Industri

Svensk industris framgångar har varit, och kommer att vara, avgörande för vårt lands ekonomiska styrka och välfärdens utveckling. The Labyrinth verkar för samverkan och dialog mellan industrin och politiken. Genom analys, kartläggning och strategisk rådgivning bistår vi våra kunder inom industrin att nå fram till beslutsfattare och få förståelse för behov samt visa på utvecklingspotential.

 

Organisationer

Organisationer, oavsett om de är ideella, fackliga eller kommersiella, är en omistlig del av den svenska samhällsmodellen. Samspelet mellan det allmänna och Organisationssverige avgör hur framgångsrika vi blir som nation. The Labyrinth har ett långvarigt och starkt engagemang i dessa frågor. Vi skapar dialoger och mötesplatser mellan branscher, företag, fackliga organisationer och politiska beslutsfattare. Allt syftande till genomslag för våra kunders behov och intressen samt det gemensamma samhällsbygget.

 

Konsumentmarknad

Beslut av politiker eller myndigheter på olika nivåer definierar ofta förutsättningarna för produkters möjlighet på marknaden. Nya material, utvecklade produkter/tjänster och ändrade användningsområden gör att politik, offentlig sektor och näringsliv måste samverka mer och närmare än någonsin. Med analys av såväl marknad som politiska förutsättningar, och därefter rådgivning, ger The Labyrinth kunderna goda förutsättningar att tillgodose sina behov och uppnå sina mål.