Våra huvudsakliga tjänster finns inom Politisk dialog & samverkan och Analys & kartläggning.

Politisk dialog & samverkan

The Labyrinth är experter på att bistå kunderna med politisk dialog och samverkan. Att utforma förslag, policies och budskap som har potential att leda till faktisk önskad förändring är vår specialitet. Vi hjälper våra uppdragsgivare med hur, när och till vem som förslag ska läggas fram för att nå framgång.  Med våra rådgivares breda politiska kompetens och nätverk kan vi se till att kunden får träffa relevanta beslutsfattare och möjligheter att få framföra sitt budskap direkt. Genom nätverksbyggande ger vi våra kunder tillgång till mötesplatser med beslutsfattare på olika nivåer.

Analys & kartläggning

Våra kunder kommer från sektorer där politiska beslut ofta är avgörande för att nå framgång eller inte. Genom analyser och kartläggningar bistår vi därför våra uppdragsgivare att hitta rätt i de politiska processerna och beslutsfattandet. Vi börjar ofta med att göra en gemensam nuläges- och intressentanalys för att sedan ta fram en budskaps- och dialogstrategi.

Med utgångspunkt i de huvudsakliga tjänsterna Politisk dialog & samverkan och Analys & kartläggning kan the Labyrinth, för att nå uppsatta mål, även erbjuda:

Kommunikations- och medierådgivning
Krishantering
Kampanj och event
Konferenser och seminarier