Menu

Intervju med Petter Lindfors, grundare och stadsutvecklingsexpert på The Labyrinth

12 juni 2020

Vilka områden skulle du peka ut som viktigast inom stadsutveckling i dagsläget? 

– Jag ser fortfarande att social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är de tre områden som är viktigast för framtiden. Vi behöver dessutom tänka nytt kring hur vi jobbar med innovation. Ett exempel är digitaliseringen där vi mitt i krisen ser hur våra arbetssätt snabbt förändras och hur det skapas nya processer. Hur vi bygger och utformar våra städer kommer säkerligen även det att förändras. Framöver ser jag att vi behöver utveckla vår kunskap inom den sociala hållbarheten. Nu har vi pratat ekonomisk och ekologisk hållbarhet i många år och fått stor förståelse för hur man kan arbeta för att till exempel uppnå miljömålen. Den sociala hållbarheten är minst lika viktig. Hur vi vill interagera i framtiden kommer påverka branschen och hur vi bygger våra städer socialt hållbart.

Hur ser du att krisen har påverkat fokus på stadsutveckling? 

– Krisen har redan haft stora konsekvenser, många större projekt har stannat upp och en stor del av nybyggnationen dras med förseningar. Det är något som troligtvis kommer att leda till ökade samhällskostnader i förlängningen. Två andra märkbara effekter vi ser är en osäker situation på bostadsmarknaden och att många kommuner befinner sig i ett mycket pressat ekonomiskt läge.

Vad behöver branschen för att utvecklas?

– Vi ser att det finns ett behov av fler privata aktörer som bygger samhällsfastigheter, såsom skolor och vårdboenden. Kommunerna behöver hjälp av privata aktörer och deras kompetens och vi ser att fler samarbeten mellan de offentliga och privata skulle gynna stadsutvecklingen både på det sociala, finansiella och kreativa planet.

Vad skulle stötta en bättre stadsutveckling?

– En bättre dialog överlag skulle underlätta. Bristen på kontakt och dialog är ofta ett hinder inom stadsutveckling. Parterna kanske inte förstår varandra och det uppstår onödigt långa processer. Ett grundproblem kan vara att det saknas förståelse för varandras utgångspunkter. Detta gäller inte minst i gränssnittet mellan det offentliga och privata. Jag jobbar dagligen med att bygga broar mellan näringsliv och offentliga aktörer. Allt för att öka förståelsen i olika processer. Kan vi stötta dialogen och skapa acceptans för varandras olika roller vet vi att förutsättningarna för ett framgångsrikt stadsutvecklingsprojekt ökar väsentligt.

Tillbaka Tillbaka
Powered by Snowfire