Menu

Medarbetare

Vi består av ett starkt lag som ställs till våra kunders förfogande. Vi har en stor politisk kompetens och erfarenhet från ett brett politiskt spektrum som kompletteras med expertis från näringsliv, media och akademi.

Sebastian Navab

Grundare & partner +46 70-323 04 71

Sebastian Navab är en av grundarna till The Labyrinth. Han har tidigare arbetat inom de egna bolagen Progress PR och Nav PR och har politisk bakgrund inom Socialdemokraterna, där han bland annat har arbetat åt tidigare statsminister Göran Persson som mediesamordnare vid Statsrådsberedningen. Utöver det har Sebastian verkat som presschef i riksdagen och som politisk rådgivare i EU-parlamentet med inriktning mot turism- och transportfrågor.

Petter Lindfors

Grundare & partner +46 70-193 78 00

Petter Lindfors är en av grundarna till The Labyrinth och dessförinnan till Hegeli Public Affairs, där han även verkade som VD. Petter har utöver det varit verksam på högre politiska nivåer inom Moderaterna i Stockholms stad och arbetat med frågor kring stadsbyggnad, stadsutveckling och fastigheter. Bland annat har han varit högst ansvarig för mark-, exploaterings- och stadsutvecklingsfrågor i sin roll som ordförande i exploateringsnämnden. Han har även en bakgrund som politisk tjänsteman i Solna och Järfälla samt inom Stockholms läns landsting.

Anders Ekdahl

Verkställande direktör +46 70-759 62 19

Anders Ekdahl kommer närmast från tjänsten som VD för arbetsgivarorganisationen Svensk Industriförening (Sinf) och har lång erfarenhet av strategisk rådgivning och verksamhetsutveckling inom såväl olika företagsgrupperingar som näringslivsorganisationer. Vidare har Anders ett stort antal styrelseuppdrag bakom sig – varav flera i rollen som styrelseordförande. Han har därmed mycket god kännedom om svenskt näringsliv samt ett brett nätverk inom det. Idag verkar han som styrelseordförande i TESAB samt som styrelseledamot i Säkra AB.

Anna Ljungdell

Seniorkonsult +46 70-369 37 46

Anna Ljungdell kommer närmast från rollen som kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamns kommun och har tidigare verkat som ordförande i skolstyrelsen samt som ledamot för landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting. Hon har även varit anställd som politisk sakkunnig hos dåvarande socialministern. Anna har ett brett nätverk inom Socialdemokraterna och bland många kommunalråd runtom i landet. Som akademisk bakgrund har hon en magisterexamen i statsvetenskap från Lunds universitet.

Joakim Kellner

Seniorkonsult +46 72-190 73 20

Joakim Kellner är jurist och har en bakgrund inom Socialdemokraterna, där han under två mandatperioder var politisk sakkunnig och pressekreterare hos i tur och ordning socialförsäkringsminister Ingela Thalén, jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och finansminister Pär Nuder. Under åren 1999–2000 var han sekreterare i den politiska genomförandegruppen för det reformerade pensionssystemet. Sedan valet 2006 har han arbetat med Public Affairs på bransch- och arbetsgivarorganisationen Skogsindustrierna, på Kommunal och hos flera av de ledande Public Affairs-byråerna i Norden.

Patrik Forslund

Seniorkonsult +46 73-344 97 23

Patrik är seniorkonsult och transportpolitisk expert på The Labyrinth. Han har tio års erfarenhet av att stötta svenska och internationella företag och branschorganisationer inom transport- och infrastrukturområdet och har också hjälpt flertalet företag att vinna stora offentliga upphandlingar. Patrik har en bakgrund som riksdagsledamot för Moderaterna (2006 – 2010) och har haft ledande positioner inom Moderata ungdomsförbundet. Bakom sig har Patrik dessutom studier i statsvetenskap, media och kommunikation samt organisation och ledarskap.

Barbara Leszczynska

Ekonomiansvarig +46 70-193 80 90

Barbara Leszczynska arbetar som ekonomiansvarig på The Labyrinth. Tidigare har hon arbetat som ekonomiansvarig/kontorsansvarig på ett konsultföretag som hjälper sina kunder med processtöd och förändringsarbete. Hon har dessutom erfarenhet av arbete inom finansmarknaden.

Mikael Skoog

Managing Director Öresund +46 72-050 50 20

Mikael Skoog kommer närmast från Hegeli Public Affairs, där han var ansvarig för etableringen av Öresundskontoret. Dessförinnan verkade han under mer än 25 år inom kommunpolitiken i Helsingborg för Socialdemokraterna. Mikael har ett mycket brett nätverk bland många olika politiker från olika partier i Skåne län – inte minst från sina roller som kommunalråd, ledamot av Öresundskommittén och ledamot i Kommunförbundet Skåne. Han har även varit fackligt aktiv inom Metall.

Anders Hellström

Seniorkonsult +46 70-147 25 00

Anders Hellström har en bakgrund som politisk projektledare med fokus på strategisk analys inom Moderaterna och har under 16 år representerat samma parti i Stockholms stadshus med bland annat näringslivsfrågor i fokus. Han har tidigare verkat i chefsposition vid Nordeas storkundsenhet CIB samt som marknadschef inom friskolebranschen med ansvar för kommunikation, opinionsbildning och varumärkesfrågor. Dessutom har han erfarenhet av rollen som ordförande i flera olika kommunala nämnder och styrelser.

Johan Cronström

Seniorkonsult +46 70-640 33 21

Johan Cronström verkar främst med strategisk analys med fokus på konsumentindustrisektorn och han har tidigare haft motsvarande roll på Nav PR och Progress PR. Vidare har Johan bakgrund som medieforskare vid Stockholms universitet och har dessutom en gedigen erfarenhet av utbildning av journaliststudenter och medie- och kommunikationsvetare. Han har även erfarenhet av utredningsuppdrag på uppdrag av Kulturdepartementet.

Lars Eriksson

Seniorkonsult +46 72-565 89 98

Lars Eriksson har arbetat med politik på heltid under 21 år och har ett brett nätverk inom Socialdemokraterna runtom i landet. Han kommer närmast från riksdagen, där han representerade Västmanlands län och var ledamot i civilutskottet med särskilt ansvar för hyresrättsfrågor. Lars har även varit ledamot i den statliga utredningen Bostadsplaneringskommittén och är idag generalsekreterare för Gröna Städer.

Erik Persson

Seniorkonsult +46 70-385 82 50

Erik Persson är specialiserad inom hållbarhet och verkar idag som projektansvarig för organisationen Gröna Städer. Han har tidigare arbetat med samhällspolitiska kontakter på Nav PR och dessförinnan på Geelmuyden Kiese. Erik har även en bakgrund som vice VD på branschorganisationen Kontakta samt en politisk bakgrund inom Moderaterna och en tidigare anställning som politisk tjänsteman på Moderaternas riksdagskansli, där han hade ansvar för civilutskottet.

Erik A.O. Engström

Konsult +46 70-449 60 10

Erik A.O. Engström är projektledare på The Labyrinth och kommer senast från Philip Morris International, där han hade ansvar för nordisk kommunikation och hållbarhetsarbete. Dessförinnan arbetade Erik under flera år inom Public Affairs, både nordiskt och europeiskt, samt kommersiellt inom konsumentproduktmarknaden. Erik är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har politisk hemvist i Moderaterna.

Hanna Westrin

Konsult +46 70 839 67 47

Hanna Westrin är projektledare på The Labyrinth och kommer senast från Nya Moderaterna med ansvar för digital kommunikation och sociala mediestrategier. Dessförinnan har hon arbetat flera år inom idrottsrörelsen med fokus på medierelationer och PR. Hanna är utbildad medie- och kommunikationsvetare med specialistkompetens inom det digitala området.

Daniel Bacelj

Konsult +46 72-578 09 00

Daniel Bacelj har en bakgrund inom mediesektorn och har bland annat varit digital utvecklingschef på mediehuset Hall Media som står bakom ett tjugotal tidningstitlar i Småland och Västergötland. Han har även arbetat som chefredaktör och ansvarig utgivare för flera lokala nyhetssajter i Östergötland och Småland. Daniel är utbildad medie- och kommunikationsvetare med inriktning strategisk kommunikation.

Daniel Ferreira

Senior rådgivare +46 73-342 51 54

Daniel Ferreira har en bakgrund inom Socialdemokraterna, där han senast arbetade som pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Han har även arbetat som politisk sekreterare åt kommunstyrelsens ordförande, varit kommunikationsansvarig för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen och arbetat som konsult med fokus på bygg- och fastighetsfrågor.

Sophie Eliasson Luttu

Juniorkonsult +46 70-959 16 21

Sophie Eliasson Luttu har studerat kommunikation i flera år och har en examen inom området. Förutom att hon är juniorkonsult på The Labyrinth ansvarar hon för Swedish Labtechs och Gröna Städers kommunikation. Vid sidan av byrålivet har Sophie ett engagemang i Moderaterna.

Peter Carpelan

Senior rådgivare +46 70-812 20 73

Från sin roll som ledande politiker för Moderaterna inom kommun och landsting har Peter Carpelan ett brett kontaktnät inom politiken och breda kunskaper om den. Peter kommer närmast från rollen som landstingsråd i Stockholms läns landsting med ansvar för forskning, utveckling och utbildning samt för de centrala arbetsgivarfrågorna i landstinget. Dessförinnan var han kommunstyrelseordförande på Ekerö i 16 år. Han har även haft en rad andra styrelseuppdrag – bland annat har han varit vice ordförande för Södertörns Brandförsvarsförbund samt ledamot i Roslagsvatten AB och Strukturfondspartnerskapet. Utöver det har han verkat som kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Anne Saletti

Kontorsansvarig +46 70 193 79 00

Anne Saletti är kontorsansvarig på The Labyrinth, vilket innebär att hon vägleder och samordnar det mesta på kontoret. Hon har närmast drivit eget företag där hon arbetade med både svenska och utländska  produktionsbolag som location manager. Dessförinnan har hon arbetat som projektledare och grafisk formgivare på reklambyrå, bildbyrå samt på Ernst & Youngs marknadsavdelning där hon också hade huvudansvaret för deras tidningsproduktion. 

Christian Holm Barenfeld

Senior rådgivare +46 70 621 08 21

Christian Holm Barenfeld är ekonom och kommer närmast från rollen som riksdagsledamot mellan åren 2006-2018. I riksdagen representerade han Moderaterna i Utrikesutskottet, Arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden samt i NATO:s och OSSE:s parlamentariska församlingar och har därutöver haft en rad internationella politiska uppdrag. Christian ingick också i den moderata riksdagsgruppens förtroenderåd. 

Idag har Christian ett antal kommunpolitiska uppdrag i Karlstad, ett fortsatt internationellt engagemang och styrelseuppdrag ibland annat Jarl Hjalmarsonstiftelsen samt har därutöver eget företag inom konsultbranschen.

Jenny Aktander

Senior rådgivare +46 70-359 33 60

Jenny Aktander är en av grundarna till The Labyrinth och har en lång och bred erfarenhet av samhällsbevakning och Public Affairs-arbete från flera olika nivåer. Hon var tidigare senior Public Affairs-konsult på Andréasson PR och kommer närmast från Nav PR och rollen som byråchef. Hon har även arbetat som politisk samordnare i Haninge kommun och som politisk sakkunnig på Socialdepartementet.

Roger Tiefensee

Senior rådgivare +46 70-263 36 02

Roger Tiefensee har verkat under 12 år som riksdagsledamot och med ansvar inom utskotten med ekonomi- och skattefrågor samt frågor inom miljö, jordbruk och livsmedel. Han har även verkat som ordförande och ledamot i flera statliga utredningar. Under fem år var Tiefensee Centerpartiets gruppledare i riksdagen och har fungerat som partiets talesperson i ekonomiska frågor. Närmast kommer Roger Tiefensee från Nav PR där han verkade som senior rådgivare.

Sven Otto Littorin

Senior rådgivare +46 70-287 47 75

Sven Otto Littorin har varit partisekreterare för Moderaterna och arbetsmarknadsminister (2006-10). I drygt ett dussin år, före och efter politiken, har Littorin drivit företag och han har också bott utomlands i omgångar, bl a i New York, San Francisco och London. Littorin är The Labyrinths representant i Dubai och ordförande för Nordic Sustainability Trade Organization och the Emirati Sweden Business Council.

Ewa Samuelsson

Senior rådgivare

Ewa Samuelsson har en lång bakgrund på ledande positioner inom Kristdemokraterna, där hon bland annat har suttit i partistyrelsen och varit gruppledare i Stockholms stad. Hon har även varit äldreborgarråd samt regeringens samordnare om kommunaliseringen av hemsjukvården och särskild utredare om bostäder för äldre. 2015 presenterade hon utredningen ”Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boende miljöer”. Ewa Samuelsson är idag styrelseordförande i Blomsterfonden samt Svenskt Demenscentrum.

Mats Svanberg

Senior rådgivare +46 70-595 55 77

Mats Svanberg har gedigen bakgrund inom politiken. Han har verkat på olika positioner inom Moderaterna de senaste 25 åren. Till hans tidigare tjänster inom politiken hör oppositionsråd i Malmö stad, stabschef samt politisk sekreterare. Därutöver har han varit ledamot kommunstyrelsen Malmö, ledamot MKBs styrelse och länsstyrelsens lekmannastyrelse. Mats har även varit ordförande för sydvästra sjukvårdsdistriktet inom Region Skåne – där har han även verkat som stabschef. Tidigare var Mats Svanberg även seniorkonsult, vice VD och Skandinavienchef för Ehrenberg Kommunikation.

Ann-Kristine Johansson

Senior rådgivare +46 70-513 43 86

Ann-Kristine Johansson har en lång gedigen erfarenhet från politiken, från 1994 till 2014 var hon riksdagsledamot för Socialdemokraterna där verkade hon bla i Miljö och jordbruksutskottet, Näringsutskottet och Nordiska rådet. Hon har även varit ledamot i socialdemokratiska riksdagsgruppens arbetsutskott och partistyrelse. Idag har Ann-Kristine ett antal tunga styrelseposter. Bla ordförande i Coop Värmland, vice ordförande i KF och uppdrag inom kollektivtrafik och flyg. Hon är även mentor i Almis mentorprogram och har även erfarenhet från moderatoruppdrag och föreläsningar inom politik och samhälle. Har även eget företag inom konsultbranschen.

Torbjörn Karlsson

Senior rådgivare +46 73-051 78 70

Torbjörn Karlsson kommer närmast från posten som socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Trelleborg (2014 – 2018). Under samma tid var han också ordförande i Trelleborg Hamn AB, vilken är Sveriges näst största hamn. Dessförinnan har Torbjörn haft många kommunalpolitiska uppdrag i Malmö, bland annat som politisk sekreterare och ordförande i stadens miljönämnd. Dessa uppdrag samt tidigare uppdrag inom Kommunförbundet Skåne och regionen har skapat ett brett nätverk bland beslutsfattare i hela Öresundsregionen.

Leif Walterum

Senior rådgivare +46 70-577 19 86

Leif Walterum har en lång kommunalpolitisk bakgrund. I januari 2018 lämnade han kommunpolitiken i Skövde efter 11 år som kommunalråd Centerpartiet och 26 år i kommunstyrelsen. 1995-1999 var han riksordförande för LRF Ungdomen i Sverige och ledamot av LRFs riksförbundsstyrelse. Under åren har Leif haft styrelseengagemang i flera olika bolag. Mellan 1999-2005 var han landkoordinator för Kooperation Utan Gränser (idag We Effect) biståndsverksamhet i Ryssland. Bland övriga uppdrag som han har idag kan nämnas: Styrelseordförande för Småföretagarnas A-kassa (SMÅA), Styrelsen för Trästad Sverige, Styrelseordförande Balthazar Science Center AB, SKL FoU fond för kommunernas fastighetsfrågor. Är egenföretagare med en jord- och skogsbruksfastighet, har också mångårig erfarenhet som moderator vid större arrangemang.

Du?

Vill du söka jobb hos oss?

Vi är alltid på jakt efter nya medarbetare! Spontanansökningar mottas alltid och vi hör av oss när något dyker upp. Se våra arbetsbeskrivningar nedan.

För samtliga anställningar gäller tillsvidareanställning på heltid och oreglerad arbetstid. Vi tillämpar sex månaders provanställning och självklart har vi kollektivavtal. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför företaget.

Frågor och ansökningar skickar du till vår VD Anders Ekdahl på .

 

Seniorkonsult

Har du gedigen politisk erfarenhet och hög kompetens inom strategisk rådgivning? Vi söker nu en senior konsult som även kan projektleda kundkonton. På The Labyrinth jobbar vi alltid i team och trivs du med att arbetsleda och har erfarenhet av strategiarbete på hög politisk nivå är detta tjänsten för dig.

 

Konsult

Har du politisk erfarenhet och god kompetens inom strategisk rådgivning? Gillar du att leverera högkvalitativa resultat åt uppdragsgivare i en stimulerande arbetsmiljö? Vi söker nu en konsult att leda kundkonton med nulägesanalys, strategiutformning eller rapportskrivning.

 

Juniorkonsult

Vill du jobba med politisk dialog och samverkan samt analys och kartläggning? Vi behöver anställa två juniora konsulter som i första hand kommer att bistå våra seniora konsulter och konsulter i kundkonton. Dina arbetsuppgifter kan bestå av faktainsamling, sammanställningar, research och olika kundprojekt.

 

Praktikant

Har du ett brinnande intresse för politik och är i slutet av din utbildning? Som praktikant bistår du våra konsulter i rapportförfattande, kundkonton, research och faktainsamling. Sök redan idag för praktikplats till nästa termin!

 

Powered by Snowfire