Menu

Christian Holm Barenfeld

Senior rådgivare
+46 70 621 08 21
christian.holm.barenfeld@thelabyrinth.se

Christian Holm Barenfeld är ekonom och kommer närmast från rollen som riksdagsledamot mellan åren 2006-2018. I riksdagen representerade han Moderaterna i Utrikesutskottet, Arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden samt i NATO:s och OSSE:s parlamentariska församlingar och har därutöver haft en rad internationella politiska uppdrag. Christian ingick också i den moderata riksdagsgruppens förtroenderåd. 

Idag har Christian ett antal kommunpolitiska uppdrag i Karlstad, ett fortsatt internationellt engagemang och styrelseuppdrag ibland annat Jarl Hjalmarsonstiftelsen samt har därutöver eget företag inom konsultbranschen.

Powered by Snowfire