Menu

Erik Persson

Seniorkonsult
+46 70-385 82 50
erik.persson@thelabyrinth.se

Erik Persson är specialiserad inom hållbarhet och verkar idag som projektansvarig för organisationen Gröna Städer. Han har tidigare arbetat med samhällspolitiska kontakter på Nav PR och dessförinnan på Geelmuyden Kiese. Erik har även en bakgrund som vice VD på branschorganisationen Kontakta samt en politisk bakgrund inom Moderaterna och en tidigare anställning som politisk tjänsteman på Moderaternas riksdagskansli, där han hade ansvar för civilutskottet.

Powered by Snowfire