Menu

Leif Zetterberg

Senior rådgivare
leif.zetterberg@thelabyrinth.se

Leif Zetterberg har en bakgrund som statssekreterare under infrastrukturminister Åsa Torstensson under åren 2006 till 2010. Dessförinnan verkade han bland annat som VD vid LRF mellan åren 1990 och 2003. I övrigt har Zetterberg en lång politisk bakgrund från Centerpartiet och regeringskansliet i rollerna som politisk sakkunnig på statsrådsberedningen samt som kansliråd. Idag är han egen företagare på Övergrans jordbruk och agerar som rådgivare till många svenska företag.

Powered by Snowfire