Menu

Petter Lindfors

Grundare & partner
+46 70-193 78 00
petter.lindfors@thelabyrinth.se

Petter Lindfors är en av grundarna till The Labyrinth och dessförinnan till Hegeli Public Affairs, där han även verkade som VD. Petter har utöver det varit verksam på högre politiska nivåer inom Moderaterna i Stockholms stad och arbetat med frågor kring stadsbyggnad, stadsutveckling och fastigheter. Bland annat har han varit högst ansvarig för mark-, exploaterings- och stadsutvecklingsfrågor i sin roll som ordförande i exploateringsnämnden. Han har även en bakgrund som politisk tjänsteman i Solna och Järfälla samt inom Stockholms läns landsting.

Powered by Snowfire