Menu

Ann-Kristine Johansson

Senior rådgivare

Ann-Kristine Johansson har en gedigen bakgrund inom politiken. 1994–2014 var hon riksdagsledamot för Socialdemokraterna och verkade bland annat i miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet och Nordiska rådet. Hon har även varit ledamot i socialdemokratiska riksdagsgruppens arbetsutskott och partistyrelse. Idag har Ann-Kristine ett antal tunga styrelseposter. Bland annat är hon ordförande i Coop Värmland samt vice ordförande i KF och utöver det har hon uppdrag inom kollektivtrafik och flyg. Hon är även mentor i Almis mentorprogram.

Powered by Snowfire