Menu

Christian Holm Barenfeld

Senior rådgivare
+46 70 621 08 21
christian.holm.barenfeld@thelabyrinth.se

Christian Holm Barenfeld är ekonom och kommer närmast från rollen som riksdagsledamot (2006–2018). I riksdagen representerade han Moderaterna i utrikesutskottet, arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden samt i NATO:s och OSSE:s parlamentariska församlingar och han därutöver haft en rad internationella politiska uppdrag. Christian ingick också i den moderata riksdagsgruppens förtroenderåd. Idag har Christian ett antal kommunpolitiska uppdrag i Karlstad, ett fortsatt internationellt engagemang och styrelseuppdrag i bland annat Jarl Hjalmarsonstiftelsen.

Powered by Snowfire