Menu

Erik Persson

Seniorkonsult
+46 70-385 82 50
erik.persson@thelabyrinth.se

Erik Persson är specialiserad inom hållbarhet och har varit projektansvarig för organisationen Gröna Städer. Han har tidigare arbetat med samhällspolitiska kontakter på Nav PR och Geelmuyden Kiese och varit vice VD på branschorganisationen Kontakta. Utöver det har Erik en politisk bakgrund inom Moderaterna och har varit anställd som politisk tjänsteman på Moderaternas riksdagskansli, där han hade ansvar för civilutskottet.

Powered by Snowfire