Menu

Hanna Bernholdsson

Konsult
+46 73-823 31 01
hanna.bernholdsson@thelabyrinth.se

Hanna Bernholdsson är rådgivare på vårt kontor i Göteborg. Hon har tidigare varit biträdande kanslichef och kommunikatör på Miljöpartiet i Västra Götaland och arbetat strategiskt med sociala medier och digital påverkan. Hanna har lång politisk erfarenhet från Göteborg och andra delar av Västsverige, bland annat som vice ordförande i Fastighetsnämnden i Göteborg och ledamot i kommunstyrelsen i Borås.

Hanna är även projektansvarig för WomEngage, ett tvärpolitiskt initiativ med målet att skapa en mötesplats mellan näringsliv och politik som leder till bättre förutsättningar för kvinnor att starta och driva företag. 

Powered by Snowfire