Menu

Henry Sténson

Senior rådgivare

Henry Sténson har en gedigen näringslivsbakgrund från såväl flyg- och fordonsbranschen som telekombranschen och försvarsindustrin, där han bland annat jobbat som kommunikationsdirektör. Tidigare har han varit PR-konsult på Brunswick. Mellan 2011 och 2015 var Henry Länsförbundsordförande för Moderaterna i Stockholms Stad. Utöver detta har Henry flera förtroendeuppdrag.

Powered by Snowfire