Menu

Mattias Andersson

Senior rådgivare
+46 72-922 22 62
mattias.andersson@thelabyrinth.se

Mattias Andersson är egenföretagare och styrelseledamot i Småföretagarnas Riksförbund. Där har han tidigare verkat som näringspolitisk samordnare och jobbat med långsiktigt strategiarbete, coachning, utbildningar och opinionsbildande verksamheter. Mattias har en bred och gedigen erfarenhet kring både politik och näringsliv. Genom åren har han suttit i flertalet styrelser i politiska sammanhang för Centerpartiet. Kreativitet, tillit och förtroende är ledord för hans arbete. Mattias har en unik förmåga att hitta synergieffekter mellan olika parter för att maximera resultatet av en samverkan. Hans specialområde är näringslivsutveckling, utbildning och hållbarhetsfrågor.

Powered by Snowfire