Menu

Mikael Skoog

Managing Director Öresund
+46 72-050 50 20
mikael.skoog@thelabyrinth.se

Mikael Skoog är ansvarig för The Labyrinths Öresundskontor i Helsingborg. Han var tidigare ansvarig för detsamma på Hegeli Public Affairs och dessförinnan verkade han under mer än 25 år inom kommunpolitiken för Socialdemokraterna i Helsingborg. Mikael har ett mycket brett nätverk bland politiker i Skåne län – inte minst från sina roller som kommunalråd, ledamot av Öresundskommittén och ledamot i Kommunförbundet Skåne. Han har även varit fackligt aktiv inom Metall.

Powered by Snowfire