Menu

Petter Lindfors

Grundare och partner
+46 70-193 78 00
petter.lindfors@thelabyrinth.se

Petter Lindfors är en av grundarna till The Labyrinth och dessförinnan Hegeli Public Affairs, där han även verkade som VD. Han har verkat på högre politiska nivåer inom Moderaterna i Stockholms stad med inriktning mot stadsbyggnad, stadsutveckling och fastigheter. Lindfors verkade där bland annat som högst ansvarig för mark-, exploaterings- och stadsutvecklingsfrågorna i sin roll som ordförande i exploateringsnämnden. Han har även en bakgrund som politisk tjänsteman i Solna och Järfälla samt inom Stockholms läns landsting.

Powered by Snowfire