Menu

Susanne Nordling

Senior rådgivare

Susanne Nordling har en bakgrund från Miljöpartiet och som landstingsråd i Region Stockholm. Hennes fokus har främst varit på digitalisering, beroendevården, psykiatri och psykisk ohälsa. Innan hon tillträdde som landstingsråd var hon aktiv som gruppledare i kommunpolitiken. Utöver detta har hon varit politisk sekreterare för Miljöpartiet i Region Stockholm.

Powered by Snowfire