Menu

Rådgivare

The Labyrinth levererar alltid ett starkt lag som ställs till kundernas förfogande. Vi har en stor politisk kompetens och erfarenhet, från ett brett politiskt spektrum, som kompletteras med expertis från näringsliv och akademi. För varje uppdrag skapar vi en bra sammansättning av rådgivare för att på bästa och mest effektiva sätt nå de uppsatta målen.

Powered by Snowfire