Menu

Thomas Kellner

Marknad
+46 70 877 68 01
thomas.kellner@thelabyrinth.se

Thomas Kellner har lång erfarenhet av kommunikation och försäljning. Han arbetade i många med marknads- och försäljningsfrågor inom JM AB. Där hade flera olika roller och ingick bl a i Koncernstaben för kommunikation med övergripande ansvar för CRM- arbetet. Han har också i flera år arbetat inom livsmedelsbranschen med projektledning, kommunikation och försäljning. Bl a åt Lantmännen och Gooh. Närmast kommer Thomas från Järna Mejeri. Ett lokalt mejeri med tydlig fokus på miljö, hållbarhet. I sin roll på The Labyrinth bistår Thomas vissa av byråns kunder i deras marknadsarbete.

Powered by Snowfire