Menu

Ulrika Karlsson

Partner & Seniorkonsult
+46 70 827 28 28
ulrika.karlsson@thelabyrinth.se

Ulrika Karlsson är särskild rådgivare åt Interparlamentariska Unionen och Världshälsoorganisationen (WHO) i hälsofrågor, särskilt relaterade till barns och kvinnors hälsa och har styrelseuppdrag i flera organisationer. Ulrika var ledamot av Riksdagen 2002, samt 2006-2018. Under sin tid i riksdagen var hon bl.a. ledamot i justitieutskottet och gruppledare för moderaterna i EU-nämnden (2014-2018). Ulrika har lång erfarenhet av internationell politik, hon har bl.a. varit ledamot i Europarådet och president för världens alla kvinnliga parlamentariker. Hon har lett flera tvärpolitiska arbetsgrupper avseende HBTQ-frågor och mänskliga rättigheter, samt varit ledamot av ett antal statliga utredningar. Ulrikas specialområden är internationell politik, jämställdhet och hälso- och sjukvårdsfrågor.

Powered by Snowfire