Menu

SEKTORER

The Labyrinths kunder verkar inom de flesta branscher och vi är experter inom:

Ett starkt näringsliv och en blomstrande industri bygger Sverige starkt. Det har genom tiderna lagt grunden för svensk välfärd och tillväxt och är avgörande för att klara framtidens utmaningar. Sker inte politisk utveckling i symbios med näringslivet riskeras det som lagt grunden för det gemensamma. Näringslivets förmåga att förstå och påverka politiken utifrån insikten att enda vägen framåt är tillsammans gör vår roll avgörande.

Näringsliv, företagande och entreprenörskap har sina utmaningar, men i samverkan med politiken underlättas utvecklingen. The Labyrinths roll är att öka näringslivets förmåga att förstå och påverka politiken, utifrån insikten att enda vägen framåt är tillsammans. I det arbetet är vår roll avgörande. Redskapen är kartläggning, analys, och strategisk rådgivning. En väsentlig del av handlingsplanen består av att nå fram till beslutsfattare, ibland även till allmänheten. Att skapa opinion för näringslivssektorer är svårt på egen hand.

Läs mer om vårt erbjudande här!

Kontakt

Anders Ekdahl

+46 70-759 62 19

Sebastian Navab

+46 70-323 04 71
Powered by Snowfire