Menu

SEKTORER

The Labyrinths kunder verkar inom de flesta branscher och vi är experter inom:

The Labyrinth erbjuder rådgivning och spetskompetens inom hållbar stadsutveckling med ett särskilt fokus mot kommunala processer. Ett framgångsrikt påverkansarbete utgår alltid från rätt timing, rätt budskap, och riktat mot de som egentligen bestämmer. Många av The Labyrinths uppdragsgivare efterfrågar vår kunskap om processer och beslutsfattare utifrån vårt digra kontaktnät bland tjänstemän och politiker. Våra konsulter har en bred erfarenhet från högre nivåer inom den kommunala politiken och från flera olika kommuner i landet. Kunskapen om hur man bäst hanterar ett arbete med detaljplaner och bygglovsärenden gör att vi driver många framgångsrika uppdrag för våra uppdragsgivares räkning.

Läs mer om vårt erbjudande här!

Här nedanför kan du läsa mer om exempel på uppdrag vi arbetat med!

Med hjälp av The Labyrinths rådgivare identifierades i ett utgångsskede vilka budskap och vilka beslutsfattare vår uppdragsgivare kunde gå vidare med. Ett intentionsavtal undertecknades med kommunalrådet om förvärv av fastighet och prioriterat fokus mot en ny detaljplan. Ett av de mindre partierna i den styrande koalitionen valde i ett senare skede att göra gemensam sak med oppositionen varvid förutsättningarna från intentionsavtalet föll. The Labyrinth kunde utifrån de nya förutsättningarna ta fram en ny strategi och kommunikationsplan med fokus mot relevanta möten och budskap med rätt person och i rätt ordning. Där ett påverkansarbete till slut ledde till att ett något omformulerat start-PM för detaljplanen kom upp på agendan igen.

Uppdragsgivaren valde att anlita The Labyrinth med en detaljplan som kört fast. Tidigare hade man fått positiva signaler kring en detaljplan från de ledande politikerna, men där ledande tjänstemän samtidigt var mer negativa till samma fråga. Våra konsulter kunde med hjälp av kontaktnät och research belägga en inbördes konkurrens om allmänna stadsutvecklingsfrågor i kommunen mellan ett par tjänstemän och de ledande politikerna. När väl de informella beslutsfattarna blev identifierade genomfördes en omstart av ärendet med ett påverkansarbete mot utvalda personer. Med hjälp anpassades budskapen och genom relevanta möten lyckades The Labyrinth bistå den politiska majoriteten att i slutändan lyfta fram och fatta ett positivt beslut kring den nya detaljplanen.

Ett flerårigt arbete med en ny detaljplan och förberedelser inför antagande av bygglov drevs på egen hand av uppdragsgivaren i mycket nära relation med den högste tjänstemannen i kommunen. Under valrörelsen stod det klart att den ledande tjänstemannen skulle plockas bort i händelse av majoritetsskifte vilket sedan blev fallet. Uppdragsgivaren anlitade i detta skede The Labyrinth i syfte att skapa bredare kontaktytor med nya politiker och tjänstemän i själva bygglovsfrågan. Med hjälp av relevanta budskap och möten kom bygglovet till slut att bli ett prioriterat ärende. Inte minst där kommunens behov av ett nytt äldreboende kom att tillgodoses inom ramen för del av bygglovet.

Gällande en bygglovsansökan med tillbyggnad inom befintlig byggrätt på en äldre fastighet. Uppdragsgivaren anlitade efter rekommendation The Labyrinths rådgivare på ett tidigt stadium. Med hjälp av vårt kontaktnät kunde vi tidigt identifiera behoven av en anpassad kommunikation med relevanta tjänstemän med fokus mot ett delegationsbeslut. Medial uppmärksamhet ledde till att frågan även kom att bli politisk. Med en tydlig kommunikations- och mötesplan kontaktades relevanta politiker och vissa ledande tjänstemän med individuellt utformade budskap för påverkan. Politiker som bytte uppfattning under det mediala trycket fick även en extra uppmärksamhet från The Labyrinths rådgivare fram till att bygglovet så småningom kom att beviljas av byggnadsnämnden.

Kontakt

Petter Lindfors

+46 70-193 78 00

Anders Hellström

+46 70-147 25 00
Powered by Snowfire