Menu

SEKTORER

The Labyrinths kunder verkar inom de flesta branscher och vi är experter inom:

Organisationer är en del av den svenska samhällsmodellen. De är viktiga oavsett om de är ideella, fackliga eller kommersiella. Framgången skapas i samspelet mellan samhället och organisationerna. The Labyrinth har ett långvarigt, starkt och framgångsrikt engagemang i dessa frågor. Vi skapar dialog och mötesplatser mellan branscher, företag, fackliga organisationer och politiska beslutsfattare. Allt i syfte att skapa genomslag för våra kunders behov och intressen samt värna om det gemensamma samhällsbygget.

Läs mer om vårt erbjudande här!

Här nedan kan du läsa om organisationer vi jobbar med!

Kontakt

Anders Ekdahl

+46 70-759 62 19

Sebastian Navab

+46 70-323 04 71
Powered by Snowfire