Menu

HÅLLBAR STADSUTVECKLING

The Labyrinths experter har en unik kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med hållbar stadsutveckling. Vi förstår de utmaningar du som aktör inom stadsutveckling och fastighet står inför och kan snabbt sätta oss in i ditt behov och komma med konkreta lösningar för att nå bästa affärsnytta för dig.

Har ditt detaljplanearbete fastnat i det kommunala maskineriet? Strular det med bygglovsärendet? Får du ingen markanvisning trots ett fantastiskt förslag? Vi förstår hur de kommunala processerna fungerar utan och innan. Vi hjälper dig i mål med ditt projekt.

Vi har ett stort personligt engagemang för våra uppdrag, är värderingsstyrda och tar aldrig konkurrerande uppdrag eller uppdrag som vi inte kan stå för. Långsiktighet är alltid bäst i samarbeten och kundrelationer. Public Affairs är sällan en ”quick fix” och vi arbetar helst med längre relationsbyggande uppdrag, men vi tar även på oss kortare utvecklingsprojekt.

The Labyrinth finns i Stockholm, Göteborg och Öresund. Men vårt kontaktnät är finmaskigt över hela landet.

Petter Lindfors är ansvarig för vårt stadsutvecklingsteam. Välkommen att kontakta oss nedan för mer information om hur vi kan hjälpa dig i mål med ditt projekt.

Petter Lindfors, grundare & partner / Stadsutvecklingsexpert

+46 70-193 78 00

Hanna Bernholdsson, rådgivare stadsutveckling Göteborg

hanna.bernholdsson@thelabyrinth.se
+46 73-823 31 01

Mikael Skoog, rådgivare stadsutveckling Öresund

mikael.skoog@thelabyrinth.se
+46 72-050 50 20
Powered by Snowfire