Menu

Alf Karlsson ny VD för The Labyrinth Public Affairs

6 juni 2024

Styrelsen för The Labyrinth Public Affairs har utsett dess partner Alf Karlsson till VD. The Labyrinth Public Affairs är en av Sveriges renodlade byråer för public affairs. Företaget är nu inne på sitt fjärde år och fortsätter att framgångsrikt utveckla tjänster för beslutsfattare och näringsliv i samverkan.

The Labyrinths avgående VD och huvudägare Sebastian Navab övergick vid stämman till att bli styrelseordförande för att därigenom fokusera på företagets långsiktiga utveckling och tillväxt.

Alf Karlsson har varit partner och medgrundare av The Labyrinth sedan hösten 2020 och tar nu steget vidare till att leda byråns verksamhet. Han har tidigare bla varit statssekreterare för bostads- och digitaliseringsministern till januari 2019, dessförinnan samhällspolitisk chef på Miljöpartiet de grönas riksdagskansli, kanslichef på Mälardalens högskola och kammarrättsassessor från Kammarrätten i Sundsvall.

Sebastian Navab kommenterar valet av ny VD:
Alf Karlsson är en naturlig ledare som kommer att utveckla bolaget till nya höjder. Att efter 18 år som företagsledare lämna ifrån sig stafettpinnen till en person som Alf känns tryggt.

Alf Karlsson säger:
Jag är stolt och glad över att ha fått erbjudandet att leda The Labrinth in i framtiden. När det politiska landskapet blir mer komplext och samhällsutmaningarna fler, blir vårt uppdrag roligare och mer viktigt. Tillsammans med kloka medarbetare utformas ny verksamhet anpassad för denna nya verklighet. Detta är något vi gör bra redan men ska utveckla. Jag ser fram emot att tillsammans med övriga på företaget hjälpa beslutsfattare, näringsliv och samhällsaktörer att bli än bättre på att navigera runt påverkanskartan.

Tillbaka Tillbaka
Powered by Snowfire