Behöver ditt företag hitta rätt i den nya politiska verkligheten?

Rådgivning och strategisk kommunikation inom politik och näringsliv

Framgång är inte tur. Det handlar om att synas på rätt sätt på rätt ställe. Vi är specialiserade i Public Affairs och PR och erbjuder tjänster genom hela kedjan från kartläggning av din organisations behov till strategisk rådgivning och aktiviteter med syftet att du ska nå dina uppsatta mål. Med våra erfarenheter av påverkansarbete inom såväl politik som näringsliv kan vi hjälpa dig och din verksamhet framåt.

Public Affairs

PR

Om oss

Vanliga frågor

PUBLIC AFFAIRS | ÖRESUND | COMMUNICATION

Våra medarbetare

Vi består av ett starkt lag som ställs till våra kunders förfogande. Vi har en stor politisk kompetens och erfarenhet från ett brett politiskt spektrum som kompletteras med expertis från näringsliv, media och akademi.

Powered by Snowfire