Behöver ditt företag hitta rätt i den politiska verkligheten?

Strategisk rådgivning inom politik och näringsliv

Framgång är inte tur. Det handlar om att synas på rätt sätt på rätt ställe. Vi är specialiserade i Public Affairs och erbjuder tjänster genom hela kedjan från kartläggning av ditt behov till strategisk rådgivning och aktiviteter med syftet att du ska nå dina uppsatta mål. Vi har erfarna rådgivare och experter inom ett brett spektrum av områden. Med våra erfarenheter av påverkansarbete inom såväl politik som näringsliv kan vi hjälpa dig och din verksamhet framåt med tydlig affärsnytta.

Public Affairs

PR

Om oss

Vanliga frågor

 

Våra rådgivare

Vi är ett starkt lag med kompetens och erfarenhet från ett brett politiskt spektrum kompletterat med expertis från näringsliv, media och akademi.

Powered by Snowfire