Behöver ditt företag eller organisation hitta rätt i den nya politiska verkligheten?

Rådgivning och strategisk kommunikation inom politik och näringsliv

Gamla strukturer och sanningar gäller inte längre. Sverige har en ny politisk miljö och ett samhälle som förändras fort. Våra rådgivare förstår den nya verkligheten och har kontakterna som lotsar din verksamhet framåt. Vi erbjuder strategisk rådgivning i skärningspunkten mellan samhälle och näringsliv. Våra rådgivare har stor erfarenhet från politiska processer, alltifrån lokal till internationell nivå och besitter ett brett kontaktnät. Vi tänker bortom den förlegade blockpolitiken och näringslivets invanda mönster. Förhållningssättet är fokuserat på resultat och din nytta. När andra sitter fast i det gamla, levererar vi råd med konkret affärsnytta. Tillsammans möter vi den nya verkligheten.

Public Affairs

PR

Om oss

Vanliga frågor

PUBLIC AFFAIRS | ÖRESUND | COMMUNICATION 

Våra rådgivare

The Labyrinth består av ett starkt lag av som ställs till kundernas förfogande. Vi har en stor politisk kompetens och erfarenhet, från ett brett politiskt spektrum, som kompletteras med expertis från näringsliv, media och akademi.

Powered by Snowfire