Menu

Detta är WomEngage

WomEngage startades 2016 som ett tvärpolitiskt initiativ med målet att skapa en mötesplats mellan näringsliv och politik som leder till bättre förutsättningar för kvinnor att starta och driva företag.

Som land har Sverige goda förutsättningar för kvinnor att starta och leda företag och har, jämfört med många andra länder, kommit långt med sitt jämställdhetsarbete. Men att endast ca 30 procent av alla företag i Sverige startas av kvinnor är en alldeles för låg siffra. Trots det är inte frågan närvarande i den politiska debatten. Vad beror den låga andelen kvinnliga företagare på och vad kan, och bör, politiken göra för att den siffran ska motsvara något vi kan vara stolta över? Frågan är givetvis komplex, men måste adresseras inom politiken. Det är WomEngages syfte.

Helena Lindahl, riksdagsledamot och näringspolitisk talesperson (C), är initiativtagare till WomEngage och arrangerar årligen en konferens samt ett antal seminarier runt om i Sverige tillsammans med WomEngages organisation och sponsorer. Sedan lanseringen hösten 2016 har WomEngage arrangerat sin konferens i riksdagens andrakammarsal. Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats och ett forum för att diskutera aspekter av företagande ur kvinnors perspektiv.

Sebastian Navab

+46 70 323 04 71
Powered by Snowfire