Menu

Få en bild av WomEngage!

WomEngage startades 2016 som ett tvärpolitiskt initiativ med målet att skapa en mötesplats mellan näringsliv och politik som leder till bättre förutsättningar för kvinnor att starta och driva företag. Som land har Sverige goda förutsättningar för kvinnor att starta och leda företag och har, jämfört med många andra länder, kommit långt med sitt jämställdhetsarbete. År 2016 kom Sverige på fjärde plats i World Economic Forums mätning över världens mest jämställda länder. Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder är det endast drygt 30 procent av alla Sveriges företagare som är kvinnor. År 1980 låg samma siffra på 25 procent, vilket innebär att andelen kvinnliga företagare ökat långsamt trots att förutsättningarna förbättrats betydligt sedan 1980. Under 2017 minskade entreprenörskapet i Sverige, ett resultat som uteslutande beror på ett minskat entreprenörskap bland kvinnor.

Att endast omkring 30 procent av alla företag i Sverige startas av kvinnor är en alldeles för låg siffra. Trots det är inte frågan närvarande i den politiska debatten. Vad beror den låga andelen kvinnliga företagare på och vad kan, och bör, politiken göra för att den siffran skall motsvara något vi kan vara stolta över? Frågan är givetvis komplex, men måste adresseras inom politiken. Det är WomEngages syfte.

Helena Lindahl, riksdagsledamot och näringspolitisk talesperson (C), är initiativtagare till WomEngage och arrangerar årligen en konferens samt ett antal seminarier runt om i Sverige tillsammans med WomEngages organisation och sponsorer. Sedan lanseringen hösten 2016 har WomEngage arrangerat sin konferens i Riksdagens andrakammarsal. Vid det första tillfället hösten 2016 talade bland andra finansminister Magdalena Andersson och Almis vice vd Anna Hallberg inför över två hundra gäster. Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats och ett forum för att diskutera aspekter av företagande ur kvinnors perspektiv. 

 

 

Hanna Westrin

+46 70 839 67 47
Powered by Snowfire