Menu

Följ med på en dag i Almedalen!

Om Almedalen

När du vill få ut budskapet

Almedalen är klassisk mark för mötet mellan näringsliv och politik – men får du tillräcklig uppmärksamhet som gör att just ditt budskap syns och hörs? Vi har decennielång Almedalserfarenhet från politiken och näringslivet och är en van arrangör av seminarier, paneldebatter och personliga möten. Våra råd gör det enklare att välja rätt nivå och form på Almedalsaktiviteterna.

Powered by Snowfire