Menu

Om oss

The Labyrinth är specialiserade på strategisk politisk rådgivning och Public Affairs. Vi är idag en av de största byråerna inom vårt område i Sverige - och vi fortsätter att växa. 

Vårt erbjudande

Våra kunder ska alltid känna sig trygga i att få det stöd de behöver under uppdragets gång. Vi erbjuder tjänster genom uppdragets hela kedja; från kvalificerad research och analys till strategisk rådgivning och genomförandestöd. Möten mellan politik och näringsliv, workshops och strategiska bedömningar är vanliga inslag i leveranserna. En nyckel till framgång är att projekten går i takt med kundens önskemål och möjligheterna till bra resultat. Genom samarbete inom vårt nätverk erbjuder vi kunder som efterfrågar angränsande tjänster en ”one-stop-shop”-lösning.

Vilka är The Labyrinth?

The Labyrinth är en bred Public Affairs-byrå med rådgivare från större delen av det politiska spektrumet kompletterat med en tydlig näringslivsförankring. Våra rådgivare har mångårig erfarenhet från kvalificerade uppdrag både inom PR/kommunikation och Public Affairs, eller om man vill kalla det lobbying. The Labyrinth drivs av viljan att ligga längst fram vad gäller kvalitet, kompetens och kundnöjdhet. Ett uppdrag hos oss ska leda till ett positivt resultat hos dig.

The Labyrinths team

Våra rådgivare har bred kunskap och erfarenhet från politik och näringsliv. Vi skapar anpassade team för att på bästa möjliga sätt leverera resultat till våra kunder. Rådgivarna har praktisk erfarenhet av kvalificerat påverkansarbete och representerar de flesta politiska partier. Därtill mångåriga erfarenheter från beslutsfattande inom politik och näringsliv. Vårt nätverk har en unik bredd som få kan matcha.

Våra kunder

The Labyrinths kunder väljer oss ofta på rekommendation. Det är naturligtvis någonting som vi är väldigt stolta över. Vårt främsta fokus är alltid att leverera goda resultat till våra kunder. Våra kunder finns i det svenska och internationella näringslivet samt bland branschorganisationer och fackförbund. 

Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Anders Ekdahl, verkställande direktör

+46 70-759 62 19

Petter Lindfors, grundare och partner

+46 70-193 78 00

Sebastian Navab, grundare och partner

+46 70-323 04 71
Powered by Snowfire