Menu

Vårt Public affairs-erbjudande

 

Politisk rådgivning och påverkan

Framgång handlar många gånger om att synas på rätt sätt på rätt ställe och det blir allt viktigare för organisationer att kunna påverka sin omvärld för att nå uppsatta mål. Det är det public affairs handlar om. Som public affairs-byrå utgör vi en länk mellan näringsliv och politik.

Vi har breda och djupgående erfarenheter från både näringslivet och den politiska arenan. Tillsammans har vi praktiska erfarenheter av påverkansarbete och beslutsfattande från de flesta politiska nivåer samt från nästan hela den politiska skalan. Därmed har vi som byrå dessutom ett ovanligt brett nätverk som vi använder oss av i våra uppdrag.

När du anlitar oss kartlägger och analyserar vi det aktuella politiska läget och din organisations behov innan vi ger råd kring vilka politiker och andra beslutsfattare vi bör presentera dig och din verksamhet för eller vilka andra aktiviteter vi bör gå vidare med för att du ska nå dina mål.

Powered by Snowfire