Menu

Vårt Public affairs-erbjudande

 

Politisk rådgivning och påverkan

Att påverka kan vara så enkelt som att få någon att förstå. Det handlar om kommunikation där budskap och mottagare måste vara rätt. The Labyrinths rådgivare har olika politiska bakgrunder, men förenas i övertygelsen om att samhällsutvecklingen inte får stanna av på grund av okunskap, missförstånd eller att nya tankar inte kommer fram. Vår idé grundar sig i att genom dialog och samverkan hitta gemensamma lösningar och intressen som gynnar både samhälle och näringsliv. För att bilden av en uppdragsgivare ska stärkas i beslutfattares ögon är samverkan en avgörande faktor. Vi är övertygade om att samarbete driver utvecklingen framåt.

The Labyrinths breda kompetens från hela det politiska spektrumet, men även från näringslivet, gör att vi kan ge våra uppdragsgivare såväl direktkontakter med politiker och andra beslutsfattare som opinionsbildning i syfte att påverka allmänhetens uppfattning.

Kartläggning och analys

Förutsättningar förändras och personer byter positioner. Oavsett om förändringar beror på val i Sverige, nya beslut i EU eller nya samhällstrender gäller det att uppdatera kartan och kontakterna. Våra kunder kommer från olika sektorer där politiska beslut påverkar företagens och organisationernas utveckling. Vi kan hjälpa våra uppdragsgivare med allt ifrån omvärlds- och marknadsanalys till kartläggning av relevanta beslutsfattare, situationer och händelser. The Labyrinths unika nätverk är en styrka, vi hjälper våra uppdragivare att hitta rätt. Vi vet var nästa steg ska tas, vilka som ska tillfrågas och hur budskapet ska formuleras.  

Det handlar om…

Att förstå sin omvärld och den aktuella marknaden i vilken man verkar, har aldrig varit viktigare än nu. En konkurrensutsatt verklighet med nya aktörer och spelregler presenterar sig löpande. Vi har erfarenhet av samtliga politiska nivåer och våra kvalificerade analyser har bevisat sig lägga grunden för våra uppdragsgivares framgång.

Med utgångspunkt i de huvudsakliga tjänsterna kan the Labyrinth, för att nå uppsatta mål, även erbjuda:

  • Kommunikations- och medierådgivning
  • Varumärkesbyggande aktiviteter
  • Strategiskt ledningsstöd
  • Förebyggande och akut krishantering
Powered by Snowfire