Menu

Vårt Public Affairs-erbjudande

 

Politisk rådgivning och påverkan

Framgång handlar många gånger om att synas på rätt sätt på rätt ställe och det blir allt viktigare för företag och organisationer att kunna påverka sin omvärld för att nå uppsatta mål. Det är det Public Affairs handlar om. Som Public Affairs-byrå utgör vi en tydlig länk mellan näringsliv och politik. 

Vi har breda och djupgående erfarenheter från både näringslivet och den politiska arenan. Tillsammans har vi praktiska erfarenheter av påverkansarbete och beslutsfattande från de flesta politiska nivåer samt från nästan hela den politiska skalan. Därmed har vi som byrå dessutom ett ovanligt brett nätverk över hela landet som vi använder oss av i våra uppdrag. Vi analyserar politiska skeenden, ger tydliga strategier inom opinionsbildning och genomför påverkansarbeten. Allt för att bidra med affärsnytta för våra kunder.

 

Sebastian Navab, grundare & partner

sebastian.navab@thelabyrinth.se
+46 70 323 04 71
Powered by Snowfire