Menu

Har vi råd att säga nej till ökad tillväxt?

19 februari 2021

Det är inte utan viss stolthet i rösten jag ofta talat om Sverige som ett av världens mest jämställda länder. Med rätta. För vi har kommit långt vad gäller jämställdhet mellan könen på flera plan, inte minst vad gäller politiskt inflytande (med i vart fall ett till antalet jämställd riksdag och regering). Men inom andra plan hör vi hemma i skamvrån. När WomEngage borrat i kärnan av det som bygger landet Sverige – nämligen företagandet – framträder en dyster bild.

År 2021 är det fortfarande ont om kvinnor i företagsledningarna och i styrelserummen. I svenska bolag är endast var femte ordinarie styrelseledamot en kvinna. 6 av 10 bolag har inte en enda kvinna som ordinarie ledamot. Så skamligt få som vart tionde bolag (12%) har en kvinna som svingar ordförandeklubban. Det är nästan på pricken lika få som de bolag som leds av en kvinnlig vd (13%). Så många som vart femte börsnoterat bolag har inte en enda kvinna i ledningsgruppen.

Och då har jag inte ens berört elefanten i rummet. Nämligen investeringarna, kapitalet, kulorna, pengarna, riskkapitalet. I fjol investerades 1 (!) procent av totalt 27,2 miljarder kronor i bolag grundade av kvinnor. 6 procent gick till mixade team. Vilket gör att i Sverige år 2020 gick hela 93 procent av investerat kapital till bolag grundade av män.

Detta trots att vi vet att jämställdhet och mångfald leder till ökad innovation, kreativitet och lönsamhet. Att företag drivna av kvinnor skapar högre tillväxt, leder till bättre resultat och ger högre avkastning. Att med fler kvinnor i ledande positioner så finns utrymme för mer dynamik och fler empatiska ledare. När fler kvinnor startar företag så skapas fler arbetstillfällen, samtidigt som fler och nya typer av bolag ser dagens ljus.

Ett jämställt företagande är ren överlevnads- och konkurrensfråga för Sverige, både ur ett individuellt perspektiv och ur en samhällsekonomisk synvinkel. Den bransch och det företag som inte förändrar och förbättrar sig kommer ha svårt att rekrytera framtidens talanger. Det land som inte aktiverar den potential som finns i kvinnor kommer att halka efter.

Därför behöver vi öka takten. Nationen Sverige har inte råd med att nya, moderna och framtidsinriktade affärsidéer missgynnas enkom på grund av att det är en likriktad grupp med män som sitter på makten över investeringarna. Det är när kvinnor och män tillåts ha lika möjligheter som vi bygger ett mer framgångsrikt land.

Så för att kickstarta Sverige efter Corona har jag ett förslag. Satsa på kvinnor - det ger bäst valuta för pengarna, skapar bäst utrymme för tillväxt och möjliggör nytt tänkande, nya lösningar och nya innovationer!

Ulrika Karlsson, partner The Labyrinth Public Affairs

Tillbaka Tillbaka
Powered by Snowfire