Menu

Lena Asplund blir ny senior rådgivare på The Labyrinth

1 december 2022

Lena Asplund har en lång bakrund inom Moderaterna både som riks, region samt lokalpolitiker.  Hon var riksdagsledamot mellan 2006-2018. I riksdagen var Lena ledamot i Skatteutskottet 2006-2014 samt Försvarsutskottet 2014-2018. Lena har också varit ledamot i Nordiska rådet samt i Natos parlamentariska församling. 2019-2022 var hon Regionråd samt Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västernorrland.

Lena har även varit ledamot i både Tullens samt Kustbevakningens insynsråd. 

Lena var även ledamot i Moderaternas partistyrelse 2011-2019

 2017 erhöll Lena Asplund av den Japanska regeringen, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon för ”främjande av parlamentariska utbyten och goda relationer mellan Japan och Sverige”.

Tillbaka Tillbaka
Powered by Snowfire