Menu

Rapport: Coronaviruset och en omvärld i förändring

24 mars 2020

The Labyrinth har i syfte att bistå samtliga våra kunder med att navigera i en prövande tid tagit fram en rapport som beskriver Coronakrisen utifrån tre stadier. Det är inte en rapport som har alla svar eller lyfter alla frågor, utan dess syfte är att beskriva en svår samtid i syfte att göra den begriplig och för att möjliggöra att rätt frågor ställs om hur krisen kan komma att påverka den egna verksamheten.

Vi beskriver det nuvarande krisskedet och de utmaningar och omställningar som samhället tvingas göra i det korta perspektivet. Vi går sedan över till att beskriva hur vi ser att samhället kan komma att förändras efter det att den omedelbara krisen har passerat, för att sedan beskriva vad som kan komma att prägla den nya verklighet som hägrar efter det att vi lämnat Coronakrisen bakom oss.

Vi hoppas att ni ska finna rapporten givande och vi ställer gärna upp och för ett resonemang, utifrån våra konsulters förståelse av samhällsförändringar, om hur denna kris kan komma att påverka just din bransch eller verksamhet.

Ladda ner rapporten här.

Erik Persson

070-385 82 50
Tillbaka Tillbaka
Powered by Snowfire