Menu

Swedish Labtech flyttar sitt kansli till The Labyrinth

10 september 2019

Branschorganisationen för företag inom diagnostik, labratorieutrustning, analys och bioteknik flyttar sin kanslifunktion till The Labyrinth. Det innebär att organisationens VD, Therese Hazelius, sedan den 1 september 2019 verkar under samma tak och samarbetar ännu närmare med The Labyrinth på Drottninggatan i Stockholm. 

Therese Hazelius är jurist i grunden och specialiserad inom offentlig upphandling och immaterialrätt. Som jurist har hon varit verksam inom både privat och offentlig sektor och även varit ansvarig för ett flertal branschorganisationer innan hon tog rollen som VD för Swedish Labtech.

Peter Simonsbacka, Ordförande i Swedish Labtech sedan 2013, har lång erfarenhet av branschföreningsarbete och arbetar på AddLife AB som affärsområdeschef och är del av koncernledningen.

– The Labyrinth är sedan tidigare vår samarbetspartner, vilket varit mycket värdefullt för oss, i synnerhet genom det nätverk och de kontaktytor inom life science som The Labyrinth erbjuder. Att Swedish Labtech nu även valt The Labyrinth som plattform för sitt kansli är ett naturligt steg framåt på en redan gynnsam resa tillsammans. Det ska bli mycket spännande att med stöd av The Labyrinth stärka och positionera Labtechbranschen ytterligare. Vi ser fram emot att både bidra till och dra nytta av den plattform som vi nu kommer vara en del av, säger Peter Simonsbacka.

Anders Ekdahl, VD för The Labyrinth, ser stor potential i det nya samarbetet.

– Samspelet mellan näringsliv och samhälle är en av utmaningarna för branschorganisationer. För oss är det vår kärnkompetens och vi är stolta över att Swedish Labtech valt att fördjupa samarbetet med oss. Vår ambition är att samarbetet ska stärka båda parter inom Life Science-området.

Tillbaka Tillbaka
Powered by Snowfire