Menu

The Labyrinths rådgivare Daniel Ferreira analyserar dagens budgetproposition

18 september 2019

En budget är som att spendera julafton med okända, oavsett hur man vrider och vänder på julklapparna är alla lite missnöjda. Ingen har fått tillräckligt mycket eller riktigt rätt saker. Det är alltid, oavsett partifärg, omöjligt att presentera en budget som får applåder.

Regeringen fortsätter att trumma in budskapet ”Ett starkare samhälle”, denna gång i form av ”En budget som ska bygga samhället starkare”. Det är på inget sätt obefogat då polisen får stora anslagsökningar och nya medel går till rättsväsendet. Skatteförändringarna får dock störst utrymme i budgeten – avskaffad värnskatt, sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt pensionärsskatt och skattelättnader för boende på landsbygden slukar nästan 13,5 miljarder av reformutrymmet. Magdalena Andersson har gjort vad alla smarta finansministrar gör, hon sväljer den beska medicinen i början av mandatperioden.

Det finns två tydliga trender i budgeten – budgeten kommer bara bli grönare och grönare, både i form av olika typer av statliga stöd, men också i form av skattelättnader/-höjningar för den som gör rätt respektive fel. När det kommer till näringspolitiken i stort är det som vanligt väldigt klurigt. Näringspolitik är så mycket mer än vad som finns i budgetbilagan för utgiftsområde 24. Trots det särskilda omnämnandet från Magdalena Andersson, om satsningar på en aktiv näringspolitik, finns det få saker man kan peka på som näringslivet önskat sig. 

Men det är trots allt kanske än viktigare att förstå vad som saknas. Regeringens analys pekar på stora ekonomiska utmaningar för landets kommuner och landsting, vilket varit välkänt länge. Därför förväntade sig väldigt många att finansministern skulle presentera en större välfärdssatsning idag. Men luften gick liksom ur. Facken kommer att rasa och kommunerna kommer att vara besvikna, vilket är fullt förståeligt ur deras perspektiv. Den generella ekonomiska analysen pekar också på en internationell och nationell ekonomisk avmattning. Det som skulle kunna få båten att gunga rejält är att hela den ekonomiska kalkylen bygger på att Storbritannien lämnar EU under ordnade former.

 

Vill du ha en djupare analys kring hur regeringens budget för 2020 påverkar dig och ditt företag? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Daniel Ferreira är senior rådgivare hos The Labyrinth och lämnade under våren 2019 rollen som pressekreterare hos dåvarande näringsminister Mikael Damberg.

Tillbaka Tillbaka
Powered by Snowfire