Menu

Alf Karlsson

Partner & Seniorkonsult
+46 73-058 88 89
alf.karlsson@thelabyrinth.se

Alf Karlsson har ett särskilt ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och olika närliggande områden. Han har en omfattande erfarenhet av ledning och styrning av offentlig verksamhet genom tidigare arbete som statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsministern, politiskt sakkunnig på Statsrådsberedningen, chef för samhällsteamet på Miljöpartiet de grönas riksdagskansli och kanslichef vid Mälardalens högskola. Han blev kammarrättsassessor år 2000 med inriktning mot skatterätt. Alf avgav i oktober 2020 betänkandet Innovation som drivkraft – från forskning till nytta (SOU 2020:59) till regeringen och har därutöver har deltagit i flera statliga utredningar.

Powered by Snowfire