Menu

Denisè Cassel

Seniorkonsult
+4670- 140 88 11
denise.cassel@thelabyrinth.se

Denisé Cassel har en bakgrund från Kristdemokraterna i Linköping som 1:e vice kommunstyrelseordförande, kommunalråd och ordförande för Linköpings Science Park sedan 2018-2022. Denisé har under åren haft ett särskilt fokus på personal samt trygghetsfrågor. Tidigare arbetade hon som politisk sekreterare.

Powered by Snowfire