Menu

Per Wahlberg

Seniorkonsult
+46 70 668 04 40
per.wahlberg@thelabyrinth.se

Per Wahlberg har en bakgrund från Moderaterna i Västernorrland, som politisk sekreterare och som Landstings/Regionråd sedan 2010. Per var Landstingsstyrelsens ordförande under perioden 2010-2014. Per har haft ett fokus på övergripande ledning/styrning. Ett särskilt fokus har under åren varit på inköp/upphandling, IT/digitalisering, Regionala utvecklingsfrågor, innovations- och företagsstöd samt uppsikt och tillsynsfrågor.
Under mandatperioden 2018-2022 har Per varit Regionråd med ansvar för regionala utvecklingsfrågor, kultur, infrastrukturfrågor. Pers viktigaste ansvarsområde har varit att ha huvudansvaret för kollektivtrafiken i länet såsom ordförande för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland. Han har även  varit  ordförande för Svensk kollektivtrafiks järnvägspolitiska strategigrupp.
Per har en god vana av krishantering och hur man agerar medialt under uppseglande kris.

Powered by Snowfire