Menu

Per Westerberg

Senior rådgivare

Per Westerberg har en lång erfarenhet som politiker, styrelsemedlem och deltagare i statliga utredningar. Per var Riksdagens talman 2006 - 2014. Innan det hade han suttit som ledamot i Riksdagen för Moderaterna sedan 1979, där han hunnit med arbete i flertalet av Riksdagen utskott, med ett avbrott för att vara näringsminister i regeringen Bildt mellan 1991 och 1994. Idag har han flera styrelseuppdrag och är bland annat ordförande för Aktiespararnas förbund.

Powered by Snowfire