Menu

Tone Tingsgård

Senior rådgivare

Tone Tingsgård har lång erfarenhet som socialdemokratisk politiker med en civil bakgrund som universitetslärare i ryska. Mellan 1994 och 2010 var Tone riksdagsledamot för Uppsala län och där hon bland annat var ledamot i utrikesutskottet, konstitutionsutskottet och vice ordförande i försvarsutskottet. Därutöver var Tone i ledningen för den svenska OSSE-delegationen. Tone har lång erfarenhet av och intresset för frågor kring svensk förmåga och krisberedskap och lämnade i mars 2017 över utredningen om den svenska insatsen i Afghanistan till regeringen.

Powered by Snowfire