Menu

Krisstöd och kommunikation 

Vi genomgår en tid av kris och oro, vilket betyder viktiga frågeställningar som kräver snabba och kloka svar. The Labyrinth kan vara ett stöd för dig och din organisation oavsett om det gäller vägledning kring beslutsfattande, nya förhållningssätt eller kommunikation.
Våra erfarna rådgivare hjälper dig och din organisation att lägga rätt strategi för att hantera krisen, såväl internt som externt. Vi kan också hjälpa er med att förstå och navigera kring politiska beslut som fattas och hur de påverkar din organisation.


Exempel på hur vi kan stödja verksamheter med krishantering:
Strategisk rådgivning
Kris- och riskhantering
Strategi kring kriskommunikation
Kriskommunikationsplan och krismanual
Rådgivning vid akut krishantering och kriskommunikation
Coachning av talespersoner och chefer
Mediehantering
Budskap


Kontakta Byråchef Joakim Kellner för mer information:
Joakim.kellner@thelabyrinth.se, 072-190 73 20

Joakim Kellner, partner & byråchef

072-190 73 20
Powered by Snowfire