Menu

Rådgivare

Vi är ett mycket starkt lag med kompetens och erfarenhet från ett brett politiskt spektrum kompletterat med expertis från näringsliv, media och akademi.

Sebastian Navab

VD & Grundare +46 70-323 04 71

Innan Sebastian Navab grundade The Labyrinth drev han bolagen Progress PR och Nav PR. Han har politisk bakgrund inom Socialdemokraterna och har bland annat arbetat åt tidigare statsminister Göran Persson som mediesamordnare vid Statsrådsberedningen. Dessutom har Sebastian verkat som presschef i riksdagen och som politisk rådgivare i EU-parlamentet, där hans fokus var turism- och transportfrågor.

Joakim Kellner

Managing Partner +46 72-190 73 20

Joakim Kellner är jurist och har en lång bakgrund inom Socialdemokraterna. Bland annat har han varit politiskt sakkunnig och pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ingela Thalén, jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och finansminister Pär Nuder. Under åren 1999–2000 var han dessutom sekreterare i den politiska genomförandegruppen för det reformerade pensionssystemet. Sedan valet 2006 har Joakim arbetat med Public Affairs hos bransch- och arbetsgivarorganisationen Skogsindustrierna, hos Kommunal och hos flera av de ledande Public Affairs-byråerna i Norden.

Alf Karlsson

Partner & Seniorkonsult +46 73-058 88 89

Alf Karlsson är ordförande för Gröna Städer och har ett särskilt ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och olika närliggande områden. Han har en omfattande erfarenhet av ledning och styrning av offentlig verksamhet genom tidigare arbete som statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsministern, politiskt sakkunnig på Statsrådsberedningen, chef för samhällsteamet på Miljöpartiet de grönas riksdagskansli och kanslichef vid Mälardalens högskola. Han blev kammarrättsassessor år 2000 med inriktning mot skatterätt. Alf avgav i oktober 2020 betänkandet Innovation som drivkraft – från forskning till nytta (SOU 2020:59) till regeringen och har därutöver har deltagit i flera statliga utredningar.

Carl Danielsson

Partner & Seniorkonsult +46 72 - 571 23 63

Carl Danielsson har lång erfarenhet av extern kommunikation och public affairs, och har bland annat varit chef för corporate communications på kommunikationsbyrån Narva samt arbetat som pressansvarig på snustillverkaren Swedish Match. Han har en politisk bakgrund på Moderaternas riksdagskansli, Europaparlamentet samt som kampanjanställd. Carls gedigna erfarenhet av att arbeta operativt med medierelationer och opinionsbildning gör att han har god erfarenhet av att hantera kommunikation gentemot vitt skilda intressenter inom allmänhet, näringsliv och politik.

Lovisa Nilsson

Office manager +46 70-959 16 21

Innan Lovisa Nilsson anslöt till The Labyrinth, arbetade hon som Coordinator Office & Lounge på 7A Strandvägen. Sommaren 2022 tog Lovisa examen från Naturvetenskapsprogrammet på Vasaskolan i Gävle, där hon satt i studentkommittén som vice ordförande. Under sin studietid arbetade hon extra på Capio Gävle Hälsocentral.

Staffan Hagberg Kuylenstierna

Seniorkonsult +46 73-316 03 59

Staffan Hagberg Kuylenstierna har mer än 20 års erfarenhet från olika roller inom Miljöpartiet där han bland annat var chef för samhällsteamet på Miljöpartiets riksdagskansli. Han har dessutom arbetat som politisk rådgivare med uppgift att omvärldsbevaka och ta fram underlag åt riksdagsledamöter i utrikesutskottet, försvarsutskottet, EU-nämnden, näringsutskottet, kulturutskottet och inom området IT och integritet. Genom många års erfarenhet som kommunikatör har Staffan stor vana att överblicka och göra komplex information tillgänglig för olika målgrupper.

Dan Lundqvist Dahlin

Seniorkonsult +46 72-351 50 51

Innan Dan Lundqvist Dahlin började på The Labyrinth arbetade han sju år för statsminister Stefan Löfven som pressekreterare och politiskt sakkunnig. Han var bland annat ansvarig statsministerns utåtriktade aktiviteter och hade en central roll i EU-toppmötet i Göteborg 2017. Dan har hela sitt yrkesliv arbetat med opinionsbildning och kommunikation inom idéburen verksamhet, bland annat som politiskt sekreterare och för socialdemokraterna i riksdagen. Han har också haft centrala befattningar på fackförbunden Byggnads, Kommunal och centralorganisationen LO. Hos The Labyrinth ansvarar Dan för byråns EU-erbjudande.

Jonas Jegers

Seniorkonsult 0723-51 52 76

Jonas Jegers är senior konsult med bakgrund inom framför allt kompetensförsörjningsfrågor. Jonas har erfarenhet från ledande positioner hos företag specialiserade på arbetsmarknadstjänster och utbildning men även styrelseerfarenhet från branschorganisationer. Senast kommer han från egen verksamhet med kunder som Almega, Utbildningsföretagen och TRR. Jonas har en bakgrund i Centerpartiet samt en MBA från London South Bank University.

Per Wahlberg

Seniorkonsult +46 70 668 04 40

Per Wahlberg har en bakgrund från Moderaterna i Västernorrland, som politisk sekreterare och som Landstings/Regionråd sedan 2010. Per var Landstingsstyrelsens ordförande under perioden 2010-2014. Per har haft ett fokus på övergripande ledning/styrning. Ett särskilt fokus har under åren varit på inköp/upphandling, IT/digitalisering, Regionala utvecklingsfrågor, innovations- och företagsstöd samt uppsikt och tillsynsfrågor.
Under mandatperioden 2018-2022 har Per varit Regionråd med ansvar för regionala utvecklingsfrågor, kultur, infrastrukturfrågor. Pers viktigaste ansvarsområde har varit att ha huvudansvaret för kollektivtrafiken i länet såsom ordförande för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland. Han har även  varit  ordförande för Svensk kollektivtrafiks järnvägspolitiska strategigrupp.
Per har en god vana av krishantering och hur man agerar medialt under uppseglande kris.

Denise Cassel

Seniorkonsult +4670- 140 88 11

Denisé Cassel har en bakgrund från Kristdemokraterna i Linköping som 1:e vice kommunstyrelseordförande, kommunalråd och ordförande för Linköpings Science Park sedan 2018-2022. Denisé har under åren haft ett särskilt fokus på personal samt trygghetsfrågor. Tidigare arbetade hon som politisk sekreterare.

Petra Björk

Konsult +46 70-493 43 47

Petra Björk är konsult och kommunikatör med lång bakgrund inom Centerpartiet. Hon har tidigare varit kommunikationsansvarig för Centerpartiets ungdomsförbund samt arbetat med Centerpartiets sjukvårdspolitik i Region Stockholm. Petra har en kandidatexamen i journalistik från Linnéuniversitetet med inriktning på mediaproduktion.

Christoffer Nilsson

Konsult +46 76-852 07 49

Christoffer är konsult med bakgrund inom Centerpartiet. Han var tidigare borgarrådssekreterare i Stockholm stad med ansvar för idrotts- och investeringsfrågor och innan dess politisk sekreterare i Sundbyberg med ansvar för exploatering- och stadsutvecklingsfrågor. Christoffer innehar en master i statsvetenskap från Linnéuniversitetet och har även deltagit i Försvars- och Säkerhetsakademin, Reformakademin och Cogitoakademin.

Sven Otto Littorin

Senior rådgivare +46 70-287 47 75

Sven Otto Littorin har varit partisekreterare för Moderaterna och arbetsmarknadsminister (2006–2010) och i drygt ett dussin år har han drivit företag och bott utomlands i omgångar, bland annat i New York, San Francisco och London.

Paul Lindquist

Senior rådgivare

Paul Lindquist är civilekonom med bred erfarenhet från politik och näringsliv. 2014-2018 var han fastighets- och investeringslandstingsråd i Stockholms läns landsting (Region Stockholm) och ordförande i Locum AB och 2003-2014 kommunstyrelsens ordförande på Lidingö. Innan dess arbetade han med global produktledning och som avdelningschef på Ericsson under 10 år. Han har även varit ledamot av EU:s Regionkommitté 2007-2018 och är sedan 2020 styrelseordförande i Aprendere skolor AB (publ). Paul kommer närmast från fastighetsbolaget Hoivatilat AB.

Lena Asplund

Senior rådgivare

Lena Asplund har en lång bakrund inom Moderaterna både som riks, region samt lokalpolitiker.  Hon var riksdagsledamot mellan 2006-2018. I riksdagen var Lena ledamot i Skatteutskottet 2006-2014 samt Försvarsutskottet 2014-2018. Lena har också varit ledamot i Nordiska rådet samt i Natos parlamentariska församling. 2019-2022 var hon Regionråd samt Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västernorrland.

Lena har även varit ledamot i både Tullens samt Kustbevakningens insynsråd samt ledamot i Moderaternas partistyrelse 2011-2019

 2017 erhöll Lena Asplund av den Japanska regeringen, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon för ”främjande av parlamentariska utbyten och goda relationer mellan Japan och Sverige”.

Per Westerberg

Senior rådgivare

Per Westerberg har en lång erfarenhet som politiker, styrelsemedlem och deltagare i statliga utredningar. Per var Riksdagens talman 2006 - 2014. Innan det hade han suttit som ledamot i Riksdagen för Moderaterna sedan 1979, där han hunnit med arbete i flertalet av Riksdagen utskott, med ett avbrott för att vara näringsminister i regeringen Bildt mellan 1991 och 1994. Idag har han flera styrelseuppdrag och är bland annat ordförande för Aktiespararnas förbund.

Roger Tiefensee

Senior rådgivare

Roger Tiefensee har under 12 år verkat som riksdagsledamot med ansvar för ekonomi- och skattefrågor samt frågor inom miljö, jordbruk och livsmedel. Han har även verkat som ordförande och ledamot i flera statliga utredningar. Under fem år var han Centerpartiets gruppledare i riksdagen och fungerade som partiets talesperson i ekonomiska frågor. Närmast kommer Roger från Nav PR.

Ann-Kristine Johansson

Senior rådgivare

Ann-Kristine Johansson har en gedigen bakgrund inom politiken. 1994–2014 var hon riksdagsledamot för Socialdemokraterna och verkade bland annat i miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet och Nordiska rådet. Hon har även varit ledamot i socialdemokratiska riksdagsgruppens arbetsutskott och partistyrelse. Idag har Ann-Kristine ett antal tunga styrelseposter. Bland annat är hon ordförande i Coop Värmland samt vice ordförande i KF och utöver det har hon uppdrag inom kollektivtrafik och flyg. Hon är även mentor i Almis mentorprogram.

Tone Tingsgård

Senior rådgivare

Tone Tingsgård har lång erfarenhet som socialdemokratisk politiker med en civil bakgrund som universitetslärare i ryska. Mellan 1994 och 2010 var Tone riksdagsledamot för Uppsala län och där hon bland annat var ledamot i utrikesutskottet, konstitutionsutskottet och vice ordförande i försvarsutskottet. Därutöver var Tone i ledningen för den svenska OSSE-delegationen. Tone har lång erfarenhet av och intresset för frågor kring svensk förmåga och krisberedskap och lämnade i mars 2017 över utredningen om den svenska insatsen i Afghanistan till regeringen.

Henry Sténson

Senior rådgivare

Henry Sténson har en gedigen näringslivsbakgrund från såväl flyg- och fordonsbranschen som telekombranschen och försvarsindustrin, där han bland annat jobbat som kommunikationsdirektör. Tidigare har han varit PR-konsult på Brunswick. Mellan 2011 och 2015 var Henry Länsförbundsordförande för Moderaterna i Stockholms Stad. Utöver detta har Henry flera förtroendeuppdrag.

Susanne Nordling

Senior rådgivare

Susanne Nordling har en bakgrund från Miljöpartiet och som landstingsråd i Region Stockholm. Hennes fokus har främst varit på digitalisering, beroendevården, psykiatri och psykisk ohälsa. Innan hon tillträdde som landstingsråd var hon aktiv som gruppledare i kommunpolitiken. Utöver detta har hon varit politisk sekreterare för Miljöpartiet i Region Stockholm.

Du?

Vill du söka jobb hos oss?

Vi är alltid på jakt efter nya medarbetare och tar gärna emot sponanansökningar även om det inte alltid är säkert att det finns en öppning. Se våra arbetsbeskrivningar nedan.

För samtliga anställningar gäller tillsvidareanställning på heltid och oreglerad arbetstid. Vi tillämpar sex månaders provanställning och självklart har vi kollektivavtal. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför företaget.

Frågor och ansökningar skickar du till vår byråchef Joakim Kellner,

 

Seniorkonsult

Har du en gedigen politisk erfarenhet och hög kompetens inom strategisk rådgivning? Och trivs du med att arbetsleda och har erfarenhet av strategiarbete på hög politisk nivå? Då är detta tjänsten för dig.

Powered by Snowfire