Menu

Rådgivare

Vi är ett mycket starkt lag med kompetens och erfarenhet från ett brett politiskt spektrum kompletterat med expertis från näringsliv, media och akademi.

Sebastian Navab

Grundare & partner +46 70-323 04 71

Innan Sebastian Navab grundade The Labyrinth drev han bolagen Progress PR och Nav PR. Han har politisk bakgrund inom Socialdemokraterna och har bland annat arbetat åt tidigare statsminister Göran Persson som mediesamordnare vid Statsrådsberedningen. Dessutom har Sebastian verkat som presschef i riksdagen och som politisk rådgivare i EU-parlamentet, där hans fokus var turism- och transportfrågor.

Petter Lindfors

Grundare & partner +46 70-193 78 00

Petter Lindfors är The Labyrinths stadsutvecklingsexpert. Innan han grundade The Labyrinth drev han Hegeli Public Affairs. Petter har varit verksam på högre politiska nivåer inom Moderaterna. I Stockholms stad arbetade han i tio år främst med stadsbyggnad och infrastruktur. Som ordförande för Exploateringsnämnden var han ytterst ansvarig för mark- och exploateringsfrågorna i staden. Utöver det har Petter bakgrund som politisk tjänsteman i Solna och Järfälla samt som pressansvarig inom Stockholms läns landsting.

Anders Ekdahl

Senior rådgivare +46 70-759 62 19

Anders Ekdahl kommer närmast från tjänsten som VD för arbetsgivarorganisationen Svensk Industriförening (Sinf) och har lång erfarenhet av strategisk rådgivning och verksamhetsutveckling inom såväl olika företagsgrupperingar som näringslivsorganisationer. Vidare har Anders ett stort antal styrelseuppdrag bakom sig – varav flera i rollen som styrelseordförande. Han har därmed mycket god kännedom om svenskt näringsliv samt ett brett nätverk inom det. Idag verkar Anders som styrelseordförande i TESAB.

Joakim Kellner

Seniorkonsult +46 72-190 73 20

Joakim Kellner är jurist och har en lång bakgrund inom Socialdemokraterna. Bland annat har han varit politiskt sakkunnig och pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ingela Thalén, jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och finansminister Pär Nuder. Under åren 1999–2000 var han dessutom sekreterare i den politiska genomförandegruppen för det reformerade pensionssystemet. Sedan valet 2006 har Joakim arbetat med Public Affairs hos bransch- och arbetsgivarorganisationen Skogsindustrierna, hos Kommunal och hos flera av de ledande Public Affairs-byråerna i Norden.

Patrik Forslund

Seniorkonsult +46 73-344 97 23

Patrik Forslund är seniorkonsult och transportpolitisk expert på The Labyrinth. Han har tio års erfarenhet av att stötta svenska och internationella företag och branschorganisationer inom transport- och infrastrukturområdet och har också hjälpt flertalet företag att vinna stora offentliga upphandlingar. Patrik har en bakgrund som riksdagsledamot för Moderaterna (2006 – 2010) och har haft ledande positioner inom Moderata ungdomsförbundet. Bakom sig har Patrik dessutom studier i statsvetenskap, media och kommunikation samt organisation och ledarskap.

Hanna Bernholdsson

Konsult +46 73-823 31 01

Hanna Bernholdsson är rådgivare på vårt kontor i Göteborg. Hon har tidigare varit biträdande kanslichef och kommunikatör på Miljöpartiet i Västra Götaland och arbetat strategiskt med sociala medier och digital påverkan. Hanna har lång politisk erfarenhet från Göteborg och andra delar av Västsverige, bland annat som vice ordförande i fastighetsnämnden i Göteborg och ledamot i kommunstyrelsen i Borås. Hanna är även projektansvarig för WomEngage, ett tvärpolitiskt initiativ med målet att skapa en mötesplats mellan näringsliv och politik som leder till bättre förutsättningar för kvinnor att starta och driva företag.

Mikael Skoog

Managing Director Öresund +46 72-050 50 20

Mikael Skoog är ansvarig för The Labyrinths Öresundskontor i Helsingborg. Han var tidigare ansvarig för detsamma på Hegeli Public Affairs och dessförinnan verkade han under mer än 25 år inom kommunpolitiken för Socialdemokraterna i Helsingborg. Mikael har ett mycket brett nätverk bland politiker i Skåne län – inte minst från sina roller som kommunalråd, ledamot av Öresundskommittén och ledamot i Kommunförbundet Skåne. Han har även varit fackligt aktiv inom Metall.

Johan Cronström

Seniorkonsult +46 70-640 33 21

Som seniorkonsult på The Labyrinth arbetar Johan Cronström främst med strategisk analys inom konsumentindustrisektorn. Han har tidigare haft motsvarande roll på byråerna Nav PR och Progress PR. Utöver det har Johan arbetat som medieforskare vid Stockholms universitet och han har dessutom en gedigen erfarenhet av att utbilda journaliststudenter samt medie- och kommunikationsvetare.

Erik Persson

Seniorkonsult +46 70-385 82 50

Erik Persson är specialiserad inom hållbarhet och har varit projektansvarig för organisationen Gröna Städer. Han har tidigare arbetat med samhällspolitiska kontakter på Nav PR och Geelmuyden Kiese och varit vice VD på branschorganisationen Kontakta. Utöver det har Erik en politisk bakgrund inom Moderaterna och har varit anställd som politisk tjänsteman på Moderaternas riksdagskansli, där han hade ansvar för civilutskottet.

Hanna Westrin (FÖRÄLDRALEDIG)

Konsult +46 70-839 67 47

Hanna Westrin är projektledare på The Labyrinth. Hon ansvarade tidigare för digital kommunikation och sociala mediestrategier hos Moderaterna och dessförinnan arbetade hon flera år inom idrottsrörelsen med fokus på medierelationer och PR. Hanna är utbildad medie- och kommunikationsvetare med specialistkompetens inom det digitala området.

Alf Karlsson

Senior rådgivare

Alf Karlsson är ordförande för Gröna Städer och har ett särskilt ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och olika närliggande områden. Han har en omfattande erfarenhet av ledning och styrning av offentlig verksamhet genom tidigare arbete som statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsministern, politiskt sakkunnig på Statsrådsberedningen, chef för samhällsteamet på Miljöpartiet de grönas riksdagskansli och kanslichef vid Mälardalens högskola. Han blev kammarrättsassessor år 2000 med inriktning mot skatterätt. Alf är nu särskild utredare avseende ett effektivare innovationsstöd vid svenska lärosäten och har deltagit i flera statliga utredningar.

Christian Holm Barenfeld

Senior rådgivare +46 70 621 08 21

Christian Holm Barenfeld är ekonom och kommer närmast från rollen som riksdagsledamot (2006–2018). I riksdagen representerade han Moderaterna i utrikesutskottet, arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden samt i NATO:s och OSSE:s parlamentariska församlingar och han därutöver haft en rad internationella politiska uppdrag. Christian ingick också i den moderata riksdagsgruppens förtroenderåd. Idag har Christian ett antal kommunpolitiska uppdrag i Karlstad, ett fortsatt internationellt engagemang och styrelseuppdrag i bland annat Jarl Hjalmarsonstiftelsen.

Jenny Aktander

Senior rådgivare +46 70-359 33 60

Jenny Aktander har lång erfarenhet av samhällsbevakning och Public Affairs-arbete från flera olika nivåer. Tidigare har hon varit seniorkonsult på Andréasson PR och byråchef på Nav PR. Hon har även arbetat som politisk samordnare för Socialdemokraterna i Haninge kommun och som politiskt sakkunnig på socialdepartementet.

Roger Tiefensee

Senior rådgivare +46 70-263 36 02

Roger Tiefensee har under 12 år verkat som riksdagsledamot med ansvar för ekonomi- och skattefrågor samt frågor inom miljö, jordbruk och livsmedel. Han har även verkat som ordförande och ledamot i flera statliga utredningar. Under fem år var han Centerpartiets gruppledare i riksdagen och fungerade som partiets talesperson i ekonomiska frågor. Närmast kommer Roger från Nav PR.

Sven Otto Littorin

Senior rådgivare +46 70-287 47 75

Sven Otto Littorin är The Labyrinths representant i Dubai. Han har varit partisekreterare för Moderaterna och arbetsmarknadsminister (2006–2010) och i drygt ett dussin år har han drivit företag och bott utomlands i omgångar, bland annat i New York, San Francisco och London.

Daniel Bacelj

Senior rådgivare +46 72-578 09 00

Daniel Bacelj har en bakgrund inom mediesektorn och har bland annat varit digital utvecklingschef på mediehuset Hall Media som står bakom ett tjugotal tidningstitlar i Småland och Västergötland. Han har även arbetat som chefredaktör och ansvarig utgivare för flera lokala nyhetssajter i Östergötland och Småland. Daniel är utbildad inom medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation.

Ann-Kristine Johansson

Senior rådgivare +46 70-513 43 86

Ann-Kristine Johansson har en gedigen bakgrund inom politiken. 1994–2014 var hon riksdagsledamot för Socialdemokraterna och verkade bland annat i miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet och Nordiska rådet. Hon har även varit ledamot i socialdemokratiska riksdagsgruppens arbetsutskott och partistyrelse. Idag har Ann-Kristine ett antal tunga styrelseposter. Bland annat är hon ordförande i Coop Värmland samt vice ordförande i KF och utöver det har hon uppdrag inom kollektivtrafik och flyg. Hon är även mentor i Almis mentorprogram.

Leif Walterum

Senior rådgivare +46 70-577 19 86

Leif Walterum har en lång kommunalpolitisk bakgrund. 2018 lämnade han kommunpolitiken i Skövde efter 11 år som kommunalråd för Centerpartiet och 26 år i kommunstyrelsen. 1995–1999 var han riksordförande för LRF Ungdomen i Sverige och ledamot i LRF.s riksförbundsstyrelse och 1999–2005 var han landkoordinator för We Effects biståndsverksamhet i Ryssland. Utöver det har Leif haft en rad uppdrag i andra styrelser, bland annat i Småföretagarnas A-kassa (SMÅA), Trästad Sverige, Balthazar Science Center AB och FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor.

Du?

Vill du söka jobb hos oss?

Vi är alltid på jakt efter nya medarbetare och tar gärna emot sponanansökningar även om det inte alltid är säkert att det finns en öppning. Se våra arbetsbeskrivningar nedan.

För samtliga anställningar gäller tillsvidareanställning på heltid och oreglerad arbetstid. Vi tillämpar sex månaders provanställning och självklart har vi kollektivavtal. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför företaget.

Frågor och ansökningar skickar du till vår VD Anders Ekdahl på .

 

Seniorkonsult

Har du en gedigen politisk erfarenhet och hög kompetens inom strategisk rådgivning? Och trivs du med att arbetsleda och har erfarenhet av strategiarbete på hög politisk nivå? Då är detta tjänsten för dig.

 

Konsult

Har du politisk erfarenhet och god kompetens inom strategisk rådgivning? Gillar du att leverera högkvalitativa resultat åt uppdragsgivare i en stimulerande arbetsmiljö? Då kan du ansöka om att arbeta som konsult hos oss och få leda kundkonton med nulägesanalys, strategiutformning eller rapportskrivning.

 

Juniorkonsult

Vill du jobba med politisk dialog och samverkan samt analys och kartläggning? Som juniorkonsult bistår du våra seniora konsulter och konsulter i kundkonton. Dina arbetsuppgifter kan bestå av faktainsamling, sammanställningar, research och olika kundprojekt.

 

Praktikant

Har du ett brinnande intresse för politik och är i slutet av din utbildning? Som praktikant bistår du våra konsulter i rapportförfattande, kundkonton, research och faktainsamling. Sök redan idag praktikplats till nästa termin! 

Powered by Snowfire