Menu

Vanliga frågor

Med hjälp av Public Affairs kan ditt företag eller din organisation positionera sig i samhället och gentemot beslutsfattare. Genom att arbeta proaktivt i förhållande till politiska beslut kan processer effektiviseras, regelhinder kan undanröjas och tid och resurser kan sparas.

Politiska beslut och regelverk påverkar många delar av en verksamhet. För ett företag eller en organisation är det av avgörande betydelse att bevaka de frågor som finns på agendan och att kunna påverka dem. Du behöver förstå det politiska landskapet och den politiska logiken, som ofta skiljer sig från affärslogiken. Det handlar både om att kunna identifiera affärsmöjligheter och att kunna avvärja ogynnsamma politiska beslut. Med en tydlig plan och ett strukturerat arbetssätt har du möjlighet att tidigt kunna påverka de beslut som påverkar dig i en riktning som gynnar affären.

Vi är alltid på jakt efter nya medarbetare och tar gärna emot spontanansökningar. Läs våra arbetsbeskrivningar och ansök här så hör vi av oss!

Powered by Snowfire