Menu

Vanliga frågor

Även om begreppen ofta används överlappande skiljer vi på Public Relations (PR), Public Affairs (PA), och lobbying. PR är inte detsamma som reklam utan avser icke-köpt kommunikation och mediepåverkan i syfte att hantera ett flöde mellan sändare och mottagare. PA kan definieras som organiserade försök att påverka det offentligt politiskt beslutsfattande genom icke-offentliga direktkontakter eller offentlig opinionsbildning. Lobbying definieras som opinionsbildning genom direkt påverkan. Sammanfattningsvis kan lobbying kan ses som en del av PA, och PA som en del av PR, dvs det finns inga skarpa gränser utan dessa olika moment kan sägas flyta in i varandra vid olika typer av påverkansarbete.

Med hjälp av Public Affairs kan ditt företag eller din organisation positionera sig i samhället och gentemot beslutsfattare. Genom att arbeta proaktivt i förhållande till politiska beslut kan processer effektiviseras, regelhinder undanröjas och tid och resurser kan sparas. Att samarbeta och verka i synergi med politiker och politiken kan gemensam nytta skapas. 

Politiska beslut och regelverk påverkar många delar av en verksamhet. För ett företag eller en organisation är det av avgörande betydelse att bevaka de frågor som finns på agendan och att kunna påverka dem. Du behöver förstå det politiska landskapet och den politiska logiken, som ofta skiljer sig från affärslogiken. Det handlar både om att kunna identifiera affärsmöjligheter och att kunna avvärja ogynnsamma politiska beslut. Med en tydlig plan och ett strukturerat arbetssätt har du möjlighet att tidigt kunna påverka de beslut som påverkar dig i en riktning som gynnar affären.

Vi är alltid på jakt efter nya medarbetare och tar gärna emot spontanansökningar. Det är dock inte självklart att det alltid finns en öppning. Läs arbetsbeskrivningar och ansök här så hör vi av oss!

Powered by Snowfire